Tu nie chodzi o nas, tylko o to,
co my możemy zrobić dla Ciebie