2 200 000 zł Inwestycja

Bolesławiec, ul. Dolne Młyny

Dane podstawowe

Cena za m2 459 zł
Powierzchnia 4794 m2

Do sprzedaży nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 0,4794 ha (4794m2) położona w Bolesławcu przy obwodnicy miasta (ulica Wróblewskiego DK94) skrzyżowanie z ulicą Dolne Młyny.

Działka posiada duży potencjał ze względu na bardzo dobrą lokalizację, doskonały dojazd, świetną ekspozycję, oraz możliwości realizacji praktycznie każdej inwestycji wg. obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego symbol I-U2.


Działka gruntu o powierzchni 0,4794 ha, w kształcie prostokąta o regularnych proporcjach boków o płaskim ukształtowaniu terenu. Wszystkie media w granicy działki. Dojazd do nieruchomości z ulicy Dolne młyny. W granicy działki rosną wysokie drzewa.

Dla obszaru, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z jego ustaleniami nieruchomość położona jest w granicach obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I-U2– tereny usług.
I. Przeznaczenie terenu:
1. Przeznaczenie podstawowe – teren usług, rozumiany jako teren oraz związane z nim budynki
przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu hurtowego i detalicznego,
produkcji rzemieślniczej oraz świadczenia usług, o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2000 m ,
wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią;
2. Przeznaczenie równorzędne – edukacja, ze szczególnym uwzględnieniem kursów doskonalenia zawodowego, obsługi maszyn i urządzeń oraz innych szkoleń do nich podobnych;
3. Przeznaczenie uzupełniające:
a)usługi nieuciążliwe, ze szczególnym uwzględnieniem małej gastronomii,
b)budynki gospodarcze;
c)punkty przyjmowania i skupu odpadów – wyłącznie dla placówek handlowych oferujących artykuły podlegające obowiązkowi odzysku lub unieszkodliwienia, w zakresie: opakowań wielokrotnego użytku, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, akumulatorów i baterii;
4. zakazuje się lokalizacji składowisk odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem skupu, sprzedaży i składowania złomu oraz części pochodzących z demontażu pojazdów, z zastrzeżeniem pkt 3 lit c.

Kupujący nie płaci prowizji!

Polecam i zapraszam do obejrzenia.

Leszek Borowiak

Tel. 606-146-946

CITY LIGHTS Nieruchomości Legnica

Warunki ogólne

Cena 2 200 000 zł
Powierzchnia 4794 m2
Cena za m2 459 zł

Opis nieruchomości

Opis budynku

Media

Woda Tak
Prąd Tak

Bezpieczeństwo

Standard powierzchni

Otoczenie

Dodatkowe

Inne oferty nieruchomości

2 200 000 zł Inwestycja

Bolesławiec, ul. Dolne Młyny

Powierzchnia 4794 m2
Ponad
819
udanych transakcji
Zaufało nam
7771
klientów
Zawsze
100%
profesjonalni
Ponad
140
ofert