Do sprzedaży nieruchomość gruntowa o powierzchni 3200 m2 zabudowana budynkiem gospodarczym, położona w miejscowości Małuszów, gmina Męcinka, powiat jaworski. Korzystne usytuowanie, ok. 500 m od drogi wojewódzkiej 333 (DW333). Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Pozostałe nieruchomości sąsiednie są użytkowane rolniczo. Idealna propozycja nieruchomości gruntowej dla osób, które szukają dużego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkiem gospodarczym z przeznaczeniem np. na bazę pod działalność, magazyn czy inne.

Nieruchomość w kształcie prostokąta o płaskim ukształtowaniu terenu. Teren ogrodzony siatką mocowaną na słupach drewnianych. Dojazd drogą gminną utwardzoną. Nieruchomość posiada uzbrojenie w energię elektryczną i wodę z własnej studni.

Budynek gospodarczy o powierzchni 1000 m2, parterowy ze strychem, murowany. Wymiary: 50 m x 10 m. Wybudowany w latach 80 – tych z pustaka, dach skośny kryty eternitem. Stan techniczny do remontu. Wyposażony w instalację elektryczną, siłę, centralnego ogrzewania. W dostępie urządzenia infrastruktury technicznej, sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

Dla obszaru, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z jego ustaleniami nieruchomość położona jest w granicach obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem BMN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem:

1) wprowadzania usług jako przeznaczenie uzupełniające nieprzekraczających 50% powierzchni użytkowej zabudowy oraz z wykluczeniem działalności uciążliwych;

2) przeznaczenia uzupełniającego:
a) urządzenia towarzyszące,
b) urządzenia komunikacji, w tym: dojazdy i dojścia oraz place manewrowe,
c) postoju i garażowania samochodów osobowych,
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
e) zieleń urządzona.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
1) nakaz stosowania:
a) wysokości zabudowy dla terenów oznaczonych symbolami:
- BMN1 - od 7,5 do 9 m, liczonej do wysokości kalenicy lub najwyższego punktu dachu,
b) dachów stromych, symetrycznych w formie, dwuspadowej, o jednakowym nachyleniu połaci w zakresie od 40° do 45°, w układzie kalenicowym; dla budynku garażu dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych,
c) jednakowego pokrycia dachów i kąta nachylenia połaci dachowych w budynkach mieszkalnych wraz z garażem,
d) zakaz stosowania dachów o mijających się kalenicach,
e) nieprzekraczalnej długości elewacji frontowych budynku mieszkalnego do 20 m;
2) dopuszcza się budowę wolno stojących jednokondygnacyjnych obiektów gospodarczych towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, w tym garaży;
3) nakazuje się utrzymanie minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w ilości 50% powierzchni działki budowlanej;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 40%;
5) dopuszcza się podziały, łączenia i scalenie nieruchomości na następujących zasadach i warunkach: minimalna powierzchnia wydzielanych działek wynosi 1200 m²

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej biura CITY LIGHTS Nieruchomości Jawor.

Polecam i zapraszam do kontaktu.
Aleksandra Kosek
Tel. 510-602-790
CITY LIGHTS Nieruchomości Jawor

Warunki ogólne

Cena 299 000 zł
Powierzchnia działki 3200 m2
Cena za m2 93 zł
Szerokość działki (mb.) 0
Długość działki (mb.) 0

Opis nieruchomości

Media

Ujęcie wody Studnia

Warunki zabudowy

Przeznaczenie działki w planie lub studium Tereny zabudowy mieszkaniowej

Otoczenie

Widok na Inne budynki, Pola
Dostępne w okolicy Przedszkole, Sklep, Szkoła, Zabudowa niska, Kościół
Komunikacja Autobus

Inne oferty nieruchomości

179 000 zł Działka na sprzedaż

Chełmiec

Powierzchnia działki 1944 m2

299 000 zł Działka na sprzedaż

Małuszów

Powierzchnia działki 3200 m2

539 000 zł Działka na sprzedaż

Jawor

Powierzchnia działki 12803 m2

470 603 zł Działka na sprzedaż

Kondratów

Powierzchnia działki 5957 m2

115 000 zł Działka na sprzedaż

Kwietniki

Powierzchnia działki 1200 m2

159 000 zł Działka na sprzedaż

Piotrowice

Powierzchnia działki 2676 m2

229 000 zł Działka na sprzedaż

Kłonice

Powierzchnia działki 1346 m2

125 000 zł Działka na sprzedaż

Męcinka

Powierzchnia działki 3000 m2

150 000 zł Działka na sprzedaż

Jastrowiec

Powierzchnia działki 4600 m2

370 000 zł Działka na sprzedaż

Jawor

Powierzchnia działki 1018 m2

349 000 zł Działka na sprzedaż

Myślibórz

Powierzchnia działki 1618 m2

99 000 zł Działka na sprzedaż

Wiadrów

Powierzchnia działki 1007 m2

149 000 zł Działka na sprzedaż

Targoszyn

Powierzchnia działki 2105 m2

135 000 zł Działka na sprzedaż

Piotrowice

Powierzchnia działki 1403 m2

249 000 zł Działka na sprzedaż

Grobla

Powierzchnia działki 2100 m2

256 500 zł Działka na sprzedaż

Jawor

Powierzchnia działki 855 m2

259 200 zł Działka na sprzedaż

Jawor

Powierzchnia działki 864 m2

336 000 zł Działka na sprzedaż

Jawor

Powierzchnia działki 1200 m2

196 820 zł Działka na sprzedaż

Kondratów

Powierzchnia działki 3785 m2

209 000 zł Działka na sprzedaż

Piotrowice

Powierzchnia działki 1083 m2

150 000 zł Działka na sprzedaż

Piotrowice

Powierzchnia działki 1518 m2

290 000 zł Działka na sprzedaż

Piotrowice

Powierzchnia działki 3439 m2

58 000 zł Działka na sprzedaż

Piotrowice

Powierzchnia działki 1422 m2

275 000 zł Działka na sprzedaż

Piotrowice

Powierzchnia działki 3191 m2

186 000 zł Działka na sprzedaż

Paszowice

Powierzchnia działki 1500 m2

157 000 zł Działka na sprzedaż

Paszowice

Powierzchnia działki 1530 m2

77 000 zł Działka na sprzedaż

Paszowice

Powierzchnia działki 1536 m2

88 000 zł Działka na sprzedaż

Paszowice

Powierzchnia działki 1756 m2

265 000 zł Działka na sprzedaż

Kłonice

Powierzchnia działki 1681 m2

158 000 zł Działka na sprzedaż

Piotrowice

Powierzchnia działki 1599 m2

159 000 zł Działka na sprzedaż

Snowidza

Powierzchnia działki 2200 m2

345 000 zł Działka na sprzedaż

Słup

Powierzchnia działki 3419 m2

849 000 zł Działka na sprzedaż

Męcinka

Powierzchnia działki 5746 m2

195 000 zł Działka na sprzedaż

Męcinka

Powierzchnia działki 2000 m2

159 000 zł Działka na sprzedaż

Paszowice

Powierzchnia działki 1360 m2

129 000 zł Działka na sprzedaż

Paszowice

Powierzchnia działki 1192 m2

129 000 zł Działka na sprzedaż

Paszowice

Powierzchnia działki 1209 m2

129 000 zł Działka na sprzedaż

Paszowice

Powierzchnia działki 1045 m2

209 000 zł Działka na sprzedaż

Paszowice

Powierzchnia działki 4739 m2

150 000 zł Działka na sprzedaż

Bronów

Powierzchnia działki 23366 m2

154 000 zł Działka na sprzedaż

Paszowice

Powierzchnia działki 896 m2

999 000 zł Działka na sprzedaż

Kamienna Góra

Powierzchnia działki 2056 m2

2 200 000 zł Działka na sprzedaż

Bolesławiec

Powierzchnia działki 4794 m2

149 000 zł Działka na sprzedaż

Mściwojów

Powierzchnia działki 2854 m2

99 000 zł Działka na sprzedaż

Paszowice

Powierzchnia działki 4017 m2

65 000 zł Działka na sprzedaż

Jawor

Powierzchnia działki 1170 m2

69 000 zł Działka na sprzedaż

Dobromierz

Powierzchnia działki 1500 m2
Ponad
920
udanych transakcji
Zaufało nam
7977
klientów
Zawsze
100%
profesjonalni
Ponad
155
ofert